“นักศึกษา ม.ศรีปทุม” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวด Viral Clip พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต

“นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีม Power Bank” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip
ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” รับเงินรางวัล 100,000 บาท จัดโดย ม.หอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Power Bank นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” โดยเข้ารับมอบเงินรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท จากนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิจกรรมโครงการประกวดไวรัลคลิป หัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และรณรงค์ให้ประชาชน รู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: