จ.เชียงใหม่ ประเดิมรองผู้ว่าฯ 4 คน พร้อมลุยงานเต็มที่ ผู้ว่าย้ำให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุข

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ , นายวิรุฬ พรรรณเทวี , นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา เพื่อมอบหมายภารกิจในการกำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการต่างๆ และชี้แจงความเข้าในการปฏิบัติงานทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกิจการพิเศษ รวมทั้งมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดที่จะต้องดำเนินงาน ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำการใช้หลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีภารกิจเยอะ แต่จะทุ่มเทเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีความสุขมากที่สุด

ทั้งนี้ จากที่กระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 29 ตำแหน่งใน 29 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจาก 3 ตำแหน่งเป็น 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณอายุราชการและโยกย้าย รวม 3 ราย ได้แก่ 1.)นายวิรุฬ พรรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2.)นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3.)นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังดำรงตำแหน่งเดิม คือ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ส่วนนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกฤษณ์ ธนาวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกษียณอายุราชการในปีนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง
คำค้น: , ,