SITI SPU ON TOUR เรียนรู้แบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ @TCDC

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล่าว่า การเรียนรู้ในรูปแบบของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ในครั้งนี้ เป็นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ON TOUR AT TCDC คือการเรียนรู้ในรูปแบบของการให้โจทย์แก่นักศึกษาเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งโจทย์ก็คือ “TCDC” โดยการให้นักศึกษา ถ่ายทำคลิปและตัดต่อ กลุ่มละ 5-7 นาที จากโจทย์ โดยเริ่มจากการวางแผน ดำเนินการร้อยเรียงเรื่องราวโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา นำมาถ่ายทอดเป็นแนวความคิดของแต่ละกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆของการเรียนรู้

ซึ่งรายละเอียดของโจทย์ “TCDC” คือ 1. พื้นที่ 5โซนของ TCDC แต่ละโซนมีความโดดเด่นด้านใด เพราะอะไร และสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดสมัยใหม่ได้อย่างไร การถ่ายภาพรวมตัดต่อประมาณ 1 นาที 30วินาที คือการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการถ่ายภาพ พื้นที่ 5โซน การเชื่อมโยงเรื่องราวโดย”ภาพ” 2. วัสดุอุปกรณ์ที่สร้างนวัตกรรม หรือตัวอย่างงานของ TCDC สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงตัว Product ชิ้นงานของแต่ละกลุ่มในโครงการ “Idea Market” ได้อย่างไร

โดย เหตุผลที่เลือกผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน ทำไมผู้ประกอบการถึงสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เพราะเหตุใด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงกระบวนการ/วิธีการ ในการทำงาน หรือผลิตชิ้นงาน ตัวอย่างงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงาน ของผู้ประกอบการในพื้นที่ TCDC สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือ การนำแนวคิดมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มในโครงการ “idea Market”อย่างไร… อึม!! แค่เห็นโจทย์ก็สนุกแล้วใช่ไหมครับ…

ดร.เกรียงไกร เล่าต่อว่า ดังนั้นตัวกระผมเองในฐานะโค้ช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาสื่อการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงต้องกระตุ้นต่อมความคิด ด้วยการนำเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเปิดอิสระภาพทางความคิดและการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญ ด้วยการนำนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC) กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้และเข้าศึกษายังสถานที่จริง เพื่อนำมาต่อยอดในการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ที่เก๋ๆให้ทุกท่านได้ชมกัน ฝากทุกท่านรอติดตามชมผลงานความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียเก๋ๆ ของเหล่านักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ได้เร็วๆนี้ แล้วเรามาอัพเดทผลงานเจ๋งๆของบัณฑิตพันธุ์ใหม่กันนะครับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , , , ,