ไฟเซอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่น เปิดตัวโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2

ไฟเซอร์ เปิดตัวโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนวิถีชีวิตที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในประเทศไทย

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 60 ปี ในการมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย เปิดตัวโครงการ ‘Fit in 60 days by Pfizer Year 2’ หรือ ‘พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2’ เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

นายเซลิม เซสกิน ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทคิดค้น วิจัย และพัฒนายาสำหรับการรักษาและการป้องกันโรค กล่าวว่า “ไฟเซอร์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทไฟเซอร์ในระดับโลก ในการร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนทั่วโลก ด้วยการเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านสุขภาพและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงยาและวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ทศวรรษในประเทศไทย

“เราเชื่อว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา จึงได้ดำเนินโครงการ ‘Fit in 60 Days by Pfizer Year 2’ หรือ ‘พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2’ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคและการพักผ่อนนอนหลับอย่างเหมาะสมตลอด 60 วันของโครงการเพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี” นายเซลิม เซสกิน กล่าวเพิ่มเติม

โรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ โดยในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือประมาณ 28,000 คน รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด ตามด้วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และออกกำลังกายไม่เพียงพอ โดยผู้ป่วยโรค NCDs ในกลุ่มประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มมากขี้น1 นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรค NCDs จำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน ภญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ โดยโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Startup Fitness นำทีมโดย โค้ชเป้ง-สาธิก ธนะทักษ์ เทรนเนอร์ชื่อดัง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลีนิค รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ แพทย์ด้านระบบประสาทวิทยา ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชัก โรงพยาบาลกรุงเทพ มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย โดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ 60 คน จะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการสร้างสมดุลของพฤติกรรมควบคู่การออกกำลังกายและการมีโภชนาการที่ดี รวมถึงการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล”

โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 กันยายน 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยการส่ง VDO Clip แนะนำตนเองพร้อมบอกเหตุผล “ทำไมถึงอยากมีสุขภาพดี” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ผ่านช่องทางwww.FITIN60DAYsbyPFIZER.com โดยตลอดระยะเวลา 60 วัน ของโครงการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้ร่วม workshop 3 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรค NCDs เบื้องต้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี การบริโภคอย่างไรให้สุขภาพดี และการพักผ่อนอย่างถูกวิธี หรือกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการทำวิดีโอคลิปทั้งหมด 10 ตอนควบคู่กับ workshop ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในworkshop รวมทั้งวิดีโอคลิป 10 ตอน จะถูกถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook และ Youtube โดยทีมStartup ควบคู่ไปกับคำแนะนำในด้านต่างๆ โดย โค้ชเป้ง-สาธิก ธนะทักษ์ เทรนเนอร์ชื่อดัง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล และแพทย์หญิงณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการสร้างสมดุลชีวิตแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับความพยายามและตั้งใจจริงในการบรรลุเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ในโลกปัจจุบัน สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทั่วไปในยุคนี้ การกระจายข่าวต่างๆ และส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและขาดการคัดกรอง ผู้รับสารจึงควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา

“การจัดทำโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ห่างไกลจากโรค NCDs แล้ว ยังจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งต่อข้อมูล หรือความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ที่รวบรวมจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการไปสู่คนไทยเพื่อเรียนรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยหวังว่าข้อมูลความรู้จากโครงการของเราจะสามารถช่วยผู้ที่นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้ห่างไกลจากโรค NCDs ได้” ภญ. ศิริวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

“ด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ และขาดการออกกำลังกาย จึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรค NCDs ซึ่งสามารถป้องกันได้ จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วม โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 เพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะ” ภญ. ศิริวรรณ กล่าวสรุป

ข้อมูลอ้างอิง
1“NCDs fatality rate per hour in Thailand” Hfocus, August 8, 2018, Accessed August 18, 2018 https://www.hfocus.org/content/2018/08/16157

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: ,