ไทยเบฟ ส่งเสริมเยาวชนไทย รักการอ่านหนังสือ สานต่อโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’ เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เดินหน้า ส่งมอบหนังสือดีมีคุณภาพ ให้น้องๆ เยาวชนกว่า 52 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดส่งมอบอีก 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ พร้อมมุ่งมั่น ปลูกฝังการรักการอ่านด้วยกิจกรรม สนุกสนาน สร้างเสริมการเรียนรู้ และรากฐานที่ก่อให้เกิดทักษะ พัฒนาการในอนาคต ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน และทูตนักอ่านคนดัง

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ได้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา พร้อมจัดกิจกรรมด้วยการนำดาราคนดังสวมบท “ทูตนักอ่าน” ร่วมเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ นาย มณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน คือรากฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงอ่านกันวันละ 15 นาที ซึ่งเราได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในแต่ละโรงเรียน จะจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้นมามีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คน และมีการบันทึกวัดผลจากการเข้าชมรมผ่าน “คู่มือบันทึกรักการอ่าน” เพื่อเข้าคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จ ในช่วงสุดท้ายของโครงการ”
โดย 3 จังหวัดที่เดินหน้าส่งมอบหนังสือที่ผ่านพ้นไปคือ โรงเรียน บางคูวัด จ. ปทุมธานี โรงเรียนวัดจุฬามณี พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตชุมชน ฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบทีโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) โดยมี คุณ อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้ส่งมอบโครงการ โดยได้กล่าวถึงโครงการว่า “ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับโครงการดีๆ แบบนี้ สำหรับเด็กๆ ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าการอ่านมี

ความสำคัญกับพวกหนูมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อสอบ อ่านเพื่อบันเทิง หรืออ่านเพื่อความรู้ การอ่านหนังสือจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาพวกหนูในอนาคต การอ่านที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดคือการที่หนู ๆ ทุกคนนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ จำไว้นะว่า การเปิดหนังสือ เท่ากับเปิดโลกกว้าง ให้กับตัวเรา”

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดจุฬามณี ยังถือเป็น 1 ใน 18 โรงเรียนที่อยู่ใน โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) ที บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล โดยมีบทบาทหลักคือ เป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา หรือ กรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนเป็นคนดีของสังคมสืบไป

สำหรับ โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’ ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่า Influencer คนดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียน สาธิตชุมชนฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นตัวแทนส่งมอบที่ โรงเรียน บางคูวัด ปทุมธานี และ ฌอห์ณ จินดาโชติ เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียนวัดจุฬามณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน อาทิ กิจกรรม Book Talk พูดคุยถึงการอ่าน นักเขียนในดวงใจ และหนังสือเล่มโปรด, กิจกรรมอ่านสร้างสุข การอ่านที่แลกกันอ่าน ด้วยการนำหนังสือเล่มโปรดของตัวเองมาแบ่งกันอ่าน, กิจกรรมเล่านิทาน พร้อมความสนุกและความสุขจากการอ่านอีกมากมาย

`ส่งความรู้ สร้างความสุข’ โครงการดีๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ รักการอ่าน สู่รากฐานที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการ ควบคู่ไปกับการศึกษา ที่สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงาน การดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

ติดตามโครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’ เพิ่มเติม ได้ที่ The Happy Read .com และทาง Facebook The Happy Read

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,