เฮลั่น!!!โครงการ E-Commerce Young Talent Season #4 ม.ศรีปทุม ประกาศผลรางวัล

อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โครงการ E-Commerce Young Talent Season 4 : Digital Content 4.0 ของสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 50 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 25 ทีม และในระดับอุดมศึกษาจำนวน 27 ทีม ซึ่งแต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจ

“โครงการนี้เป็นการบ่มเพาะเรื่องดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษา แต่ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจากการทำเรื่องผลิตภัณฑ์ การทำตลาดออนไลน์ มาเป็นการให้ครีเอทคอนเท้นท์ ซึ่งแต่ละทีมทำให้ดีมาก ทั้งเนื้อหาที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย การแชร์ และการเข้าถึง ซึ่งระยะการแข่งขันเพียง 7 วัน มีทีมที่สามารถสร้างปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมถึง 400,000 คน การเข้าถึงมากกว่า 600,000 คน การกดLike เกือบ 9,000 ไลท์”

สำหรับผลการแข่งขัน ได้ทีมผู้ชนะ ตามลำดับดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ทีม sixty-nine จากโรงเรียนสารวิทยา
ระดับอุดมศึกษาได้แก่ ทีม 123 จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ทีม Black Pink Shopping Online จากโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ระดับอุดมศึกษาได้แก่ ทีมยำหนัง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ทีม ช้างกับควาญช้าง จากโรงเรียนสารวิทยา
ระดับอุดมศึกษาได้แก่ ทีม O-HO โปรแหลก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอีกจำนวน 8 ทีม ซึ่งได้รับรางวัลเป็นเงินสด 1,000 บาท ประกาศนียบัตร ด้วย
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุมสร้างผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม #SPUDynamicUniversity

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,