เปิดชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่หนองหอย อำเภอดอยหล่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP  นวัตวิถี บ้านใหม่หนองหอย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ ไทยนิยม ยั่งยืน ” ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้ชุมชนให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กระจายในชุมชน  ภายในงานมีสินค้าOTOPหลากหลายผลิตภัณฑ์ สุดยอดอาหารท้องถิ่นของดีดอยหล่อ ชมวิถีล้านนาแบบย้อนยุค  การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตั้งแต่วันที่21 – 23กันยายน  2561ณ วัดบ้านใหม่หนองหอย  โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 21กันยายน  2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: