สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำร่องจัดประชุมร่วมกัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน..ที่จังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นำร่องจัดประชุมร่วมกัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน..ที่จังหวัดแพร่

วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้เข้าศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกัน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้หม้อฮ่อมป้าเหงี่ยม , กราบนมัสการหลวงพ่อพิชิตมาร , ชมพิพิธภัณฑ์ไม้สัก , บ้านประทับใจ บ้านคหบดีที่สะสมไม้มาหลายชั่วอายุคน , บ้านวงศ์บุรี อายุกว่า 100 ปี ที่สร้างในสร้างสมัยเจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย , คุ้มเจ้าหลวง ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จชมและมีความแปลกคือมีคุกอยู่ใต้ถุนอาคาร และชมเรื่องราวของ เสรีไทย ที่ทูตอเมริกาทุกคนจะต้องแวะมาเพื่อได้เห็นการทำงานของเสรีไทยชาวแพร่ที่ช่วยพันธมิตรในช่วงสงครามมหาบูรพา
ทั้งนี้ ได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ที่จังหวัดพะเยา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต สามารถยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , ,