รพ.ลานนา ร่วมกิจกรรม “คลองแม่ข่า น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

คุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา และคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด เป็นตัวแทนโรงพยาบาล ร่วมงาน “คลองแม่ข่า น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) โดยมี คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ พื้นที่บริเวณริมคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่ารัตนโกสินทร์ ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน เสริมสร้างการมีจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งการดูแลคลองแม่ข่าให้สะอาดต่อไป เพื่อให้คลองแม่ข่าเป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชาวล้านนาของชุมชนทุกชาติพันธุ์ ให้คู่กับเมืองเชียงใหม่ตลอดไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: ,