ม.ศรีปทุม จับมือ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ MOU ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมลงนาม MOU กับ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา SPU ให้มีความรู้ความสามารถเป็นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการ

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณปรีสา เจียรนิติธร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณธันญาภรณ์ สมพันธ์แพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้มีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: