ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 @19 ก.ย.-19 ต.ค.2561 นี้!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกท่าน
แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2561 ผ่านทาง https://www.spu.ac.th/activities/18822
โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560
ซึ่งกำหนดพิธีฝึกซ้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
*** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน 1362 และ 1364 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเข้ารับปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม 2562 โดยวันเวลาพิธีฝึกซ้อมและวันพิธีรับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สถานที่ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: