พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2561

 

พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ผู้เป็นแบบตัวอย่างที่ดีเด่น สาขา “ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและความมั่นคงของประเทศดีเด่น” ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท” งานประทานรางวัลชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” “รางวัลญาณสังวร” ครั้งที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติ ร.9 “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน” และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจ ยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่ได้เสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการ และอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (กรมประชาสัมพันธ์ ) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,