คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา”การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี” รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
จัดการสัมมนา หัวข้อ “การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี”

ขอเชิญผู้สนใจ…สมัครเข้าร่วมสัมมนา
ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง
รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง
วิทยากรโดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด
ที่ปรึกษาธุรกิจวงแผนภาษี บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
คลิกสมัครออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม คณะบัญชี โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375
www.spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: