ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งในงานนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับ นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวช เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 #Proud To Be NCU#

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา