โรงแรมดวงตะวัน ได้รับรางวัลระดับอาเซียน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ในโอกาสที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ผ่านการตรวจประเมิน จนผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล กรีนโฮเท็ล อาเซียน ประจำปี 2018-2020 ซึ่งรางวัลกรีนโฮเท็ล หรือ รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับอาเซียน ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมีนางอุไรวรรณ แก้วทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: