เฮง ลิสซิ่ง ร่วมลงนาม MOU มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โดย นายวรพงศ์ เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (ที่ 2 จากขวา)

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นี้ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันในปัจจุบัน ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: