เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ครั้งที่ 6 ณ โลตัสคำเที่ยง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” พบกับสุดยอดอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นเมือง สินค้าตกแต่ง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สมุนไพร และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จัดระหว่างวันนี้ถึง 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่แเวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและสงขลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย อาทิเช่น อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ที่กิน, บันเทิง, วัฒนธรรม
คำค้น: , , ,