พิธีรับพระราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 183 ง หน้า 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, กงสุลต่างประเทศ, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, กรรมการสภามหาวิทยาลัย, ผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ, คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: