ปปส.ภาค 5 และ ครูปฐมวัย จ.น่าน ร่วมใจ สร้างพลเมืองคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน ณ โรงแรม​ดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน โดยมี คุณชูเกียรติ​ ด่านธนทรัพย์​ศึกษา​ธิการจังหวัดน่าน​เป็นประธานในพิธีเปิด​ คุณประพฤติ​ อานุภาเวนะวัฒน์​ ผู้ช่วย​ท้องถิ่นจังหวัดน่าน,​ ว่าที่พันตรี​สุรเดช​ รองจินดา​ รองผู้อำนว​ยการ​ สพป.น่าน เขต ​1​, คุณจักรวรรดิ​ ญาณกรสกุล​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.น่าน เขต​ 1, คุณศานิต​ อ่อนเปี่ยม​ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์​และอำนวยการ​ ปปส.ภาค​ 5 และ คุณสุกันยา​ ใหญ่วงค์​ ผอ.ส่วนประสานพื้นที่​ ปปส.ภาค ​5​ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์​พีฒนาเด็กเล็ก รัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านและองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​จังหวัดน่าน จำนวนทั้งสิ้น 550 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) และการเขียนแผนจัดประสบการณ์ (EF Guideline) เพื่อนำไปสู่การสอนเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปัญหาอื่นในสังคมไทย

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ดำเนินการจัดทั้งสิ้น 10 รุ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ด้วยการพัฒนาทักษะสมองด้านการจัดการ หรือ Executive Functions (EF) ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน