บางกอกแอร์เวย์สมอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสปป.ลาว

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี คุณใบคำ ขัดติยะ รองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิภาพสังคมและสมาชิกสภาแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสปป.ลาว โดยมี คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ให้เกียรติร่วมในพิธี

นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังได้ให้ความช่วยเหลือในการขนส่งสิ่งของบริจาค อาทิ อาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นที่พนักงานและประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในสปป.ลาว โดยเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ ของทางสายการบินฯ อีกด้วย

Bangkok Airways

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม