ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมล้านนา

การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา – Chang Mai Civilization the Charm of Lanna” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยกล่าวว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่นและจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และบุดุนโลหะ งานทอผ้า งานแกะสลัก และผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆ อัตลักษณ์เล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น “มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา”อย่างแท้จริง ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว
  3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยล้านนา “เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” ว่า “สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ได้จัดทำขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ร่วมสัมผัสอารยธรรมแห่งล้านนา ซึ่งพบกับการแสดงนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว “สัมผัสมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ วิถีล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูธจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในด้านเชิงหัตถกรรม เชิงสุขภาพ เชิงผจญภัย  การท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธ์ อีกทั้งโรงแรม ที่พัก ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรงกว่า 40 บูธ”

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , ,