ททท. นครสวรรค์ เชิญร่วมงาน “112 ปี เที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561

ร่วมรำลึกงานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 โดยมีกำหนดการจัดงานทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า “ประพาสต้น” นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า “อ้น” จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า “เรือตาอ้น” เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น “เรือต้น” ในปีนี้ งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ทั้งหมด 7 พื้นที่ ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป ร่วมย้อนเวลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ในจังหวัดนครสวรรค์ 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

จุดที่ 1 วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี (11-12 ส.ค. 61)
• ชมเก๋งเรือ ร.5 พระราชทาน สถานที่สำคัญ 7 จุด ตามรอยเสด็จฯ
• ตลาดโบราณและบ้านทรงไทย ประกวดการแต่งกายย้อนยุค
• ชมขบวนเสด็จจำลองทางชลมารค และขบวนรับเสด็จฯ (จำลอง) ชมการแสดงแสงสี เสียง และสื่อผสม “112 ปี ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์”
• กราบนมัสการ “หลวงพ่อเงิน” ที่เคยถวาย การรดน้ำมนต์ใหว้ ร.5 และรับ  น้ำมนต์มหาจินดามณี ฟรี
• ชมการประกวดส้มตำลีลา การแสดงพื้นบ้าน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง
• พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โทร. 056-267-374 ต่อ​ 115, 081-394-1999

จุดที่ 2 วัดเกาะหงษ์​ อ.เมืองฯ (12 ส.ค. 61)
• กราบนมัสการ “พระสังกัจจายน์ยืน 1 เดียวในโลก” ที่จะนำมาให้กราบขอพรเพียงปีละ 1 วัน เท่านั้น
• กราบขอพรหลวงพ่อกัน-หลวงพ่ออินทร์ ยอดเกจิอาจารย์ในอดีต
• ชิมอาหาร-ขนมโบราณ ตลาดย้อนยุค
• ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายในพระอุโบสถเก่าที่ ร.5 เคยเสด็จฯ มานมัสการพระประธานในอุโบสถ
• ชมเรือยาวโบราณอายุกว่า 200 ปี
• ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน
• มัคคุเทศก์น้อยบรรยาย “ประพาสต้น”
• ชมการ “เหยียบฉ่า” รักษาโรคแบบโบราณ
ติดต่อสอบถาม : อบต.ตะเคียนเลื่อน โทร. 056-217-441, 095-306-0782

จุดที่ 3 วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว (16 ส.ค. 61)
• พิธีบวงสรวง ชมและร่วมขบวนแห่พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ระยะทาง  800 เมตร ย้อนรอยเส้นทางเสด็จฯ
• ชมนิทรรศการย้อนรอยตาม เสด็จ ร.5 ประพาสต้นบ้านหัวดง
• กราบขอพรหลวงพาอโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
• ชมการประกวดขนมไทยโบราณ (ข้าวเหนียวน้ำกะทิแตงไทย)
• ชมกิจกรรมการประกวดหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ และการแสดงของนักเรียน
ติดต่อสอบถาม : อบต.หัวดง โทร. 056-384-074, 089-958-2930, 084-901-3555

จุดที่ 4 วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว (16-17 ส.ค. 61) เวลา 09.00 – 21.00 น.
• พิธีบวงสรวง ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปไม้แกะสลักไม้สักทอง  ริ้วขบวนประพาสต้น
• ขบวนสลากภัตจากที่ว่าการอำเภอรอบตลาดเก้าเลี้ยว
• ประกวดร้อยมาลัยดอกมะลิ
• นิทรรศการพระเครื่อง
• นิทรรศการตามรอยเสด็จประพาสต้น
• ซุ้มอาหาร ขนมไทยโบราณ
• สลากภัตอาหารทรงโปรด
• การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ (บ้านยางใหญ่)
• การแสดงรำ  วงย้อนยุค การแสดงอังกะลุงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
• ร้านค้าเกษตรพื้นบ้าน สด ใหม่​ ราคาถูก
ติดต่อสอบถาม : โทร. 081-785-8698, 087-318-3521, 089-562-8584

จุดที่ 5 บึงหูกวาง อ.บรรพตพิสัย (16-17 ส.ค. 61) เวลา  09.00-21.00 น.
• พิธีบวงสรวง/นิทรรศการ ร.5 เสด็จฯ บึงหูกวาง
• สาธิต การประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน สมัย ร.5
• ชมการแสดงดนตรีอังกะลุง การแสดงดนตรีโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม
• ชมการแสดงละครพระเจ้าเสือเสด็จฯ คล้องช้างบึงหูกวาง
• การแสดงรำวงกลองยาว
• แข่งขันประกวดส้มตำ
ติดต่อสอบถาม : อบต.หูกวาง โทร. 086-21133887 และ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 056-279-321, 081-886-3786

จุดที่ 6 วัดเขาหน่อ วัดบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย (18-19 ส.ค. 61)
• กราบพระนอนหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมเครื่องสังเค็ตที่ ร.5 ถวายหลวงพ่อแหยม
• ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.5 ทรงสรงน้ำ
• “ตลาดต้องชม”
• เลือกซื้อสินค้า OTOP ขนมหวาน/อาหารพื้นบ้าน/ผักผลไม้ปลอดสารพิษ
• การแข่งขันทำอาหาร ขนมไทย
• การประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์
• ชมขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง
• เลี้ยงอาหารลิงนับพันตัว
• ชมฝูงค้างคาวนับล้านบินออกจากถ้ำยามเย็น
ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลบ้านแดน โทร. 056-279-321

จุดที่ 7 วัดเขาดินใต้ วัดมหาโพธิใต้ อ.เก้าเลี้ยว (27 ส.ค.-2 ก.ย. 61)
• กราบสักการะขอพร รูปหล่อหลวงพ่อเฮงและพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงยืนคู่กันที่สูงที่สุดในโลก
• ประกวดพระเครื่องพระบูชา พระท้องถิ่น
• ชมเครื่องสังเค็ต สิ่งของพระราชทาน ร.5 ถวายหลวงพ่อเฮง เหรียญเสมา จปร.พระราชทาน
• ปิดทองรอยพระพุทธบาทรอยประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เพียง 8 รอยในโลกนี้
• วันที่ 31 สิงหาคม ชมขบวนแห่รถบุปชาติและการแสดงจินตลีลาประกอบในชุด “น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์”
• วันที่ 1 กันยายน ชมประกวดรำวงย้อนยุค
• การประชันพลุดอกไม้ไฟเทิดพระเกียรติจาก 10 จังหวัดทั่วประเทศ
• วันที่ 2 กันยายน การประกวดธิดานางทาส จากสาวงามทั่วประเทศ
ติดต่อสอบถาม : อบต.เขาดิน โทร. 086-971-7999 หรือ คุณวัชรินทร์ เงินสุข โทร. 089-562-8585

จุดที่ 8 วัดศรีสุวรรณ  (วัดเขื่อนแดง) อ.เมืองฯ (29 ส.ค. 61)
• พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ ๕ ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง   เสด็จประพาสต้น
• ชมการประดับตกแต่งศาลาที่ประทับรัชกาลที่ 5
• เลือก ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลนครสวรรค์ตก ณ ตลาดโบราณ
• การแสดงรำวงย้อนยุค
• ชมการแสดงแสงสีเสียง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงมณฑลนครสวรรค์ รศ.125
• การประกวดแต่งกายย้อนยุค, นายทหาร สมัย ร.5 อาหารบุฟเฟ่ต์ ฟรี
ติดต่อสอบถาม : อบต.นครสวรรค์ตก โทร. 056-245-258

คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร ขนม เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเสด็จประพาสต้นฯ อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน เสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ในปีนี้กันครับ

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์
โทร. 056-221-811-2 โทรสาร 056-221-810
www.tourismnakhonsawan.org
www.facebook.com/TATNakhonsawan.Phichit/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว