ททท. นครสวรรค์ ชวนชม กระเจียว (ยักษ์) บาน ที่บ้านเขาโล้น จ.พิจิตร

พิจิตรเมืองเล็กแต่…น่ารัก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ในช่วงหน้าฝน หรือ Green Season กำนหดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสัมผัสดอกกระเจียว (ยักษ์) ณ บ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561 โดยมี คุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์, คุณสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ, คุณวิชัย แตโช หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้พิจิตร และ คุณเศรษฐ์ฐกร นาศพัฒน์ ประธานป่าไม้ชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมจะได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียว(ยักษ์) ซึ่งมีพื้นที่ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งจุดที่พบดอกระเจียวยักษ์เป็นบริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก ที่มีต้นกระเจียวออกดอกขนาดใหญ่ ดอกกระเจียว เป็นพืชดั้งเดิมของไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ในแถบภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งประเทศใกล้เคียง มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า “Curcuma aeruqinosa Roxb” มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น หรือ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง ดอกอีเจียว โดยลำต้นของดอกกระเจียวจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเหง้าหรือหัว กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียว กระจายปกคลุมพื้นที่ด้านล่างของป่าชุมชนที่มีต้นไม้ขนาดกลางปกคลุมทั้งพื้นที่สร้างความประทับใจในความสวยงามกับผู้พบเห็นดอกกระเจียวยักษ์ที่มีหลายหมื่นดอก นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพความประทับใจ และสัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติของทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) ได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน ของทุกกปี

คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ได้จัดเตรียมความพร้อม และรับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร กล่าวว่าในปีนี้ ทางอำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเตรียมพื้นที่ต้อนรักนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศในการเข้าชมความงาม ของดอกกระเจียว (ยักษ์) อาทิเช่น การจัดทำเส้นทางเดินเที่ยวชมดอกกระเจียว ไว้อย่างพร้อมเพรียงและปลอดภัย อีกทั้งยังมีการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากชาวบ้านชุมชนเขาโล้น เช่น น้ำผึ้งป่า เครื่องจักสาน และยังมีอาสาสมัครที่คอยบรรยายให้ความรู้ และข้อมูลของสถานที่แก่นักท่องเที่ยว ไว้อย่างพร้อมเพรียง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเตรียมความพร้อม ในการเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาโล้น นับเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ จากความงามของธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยังยืนสืบต่อไป

จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและมาสัมผัสกับ ทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) ที่บานสะพรั่ง ต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้ว จังหวัดพิจิตร เมืองเล็กแต่…น่ารัก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สักการะพระนอน พุทธไสยาสน์ ที่วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาค, วัดเขารูปช้าง อำเภอตะพานหิน, นมัสการหลวงพ่อเพรช, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ บึงสีไฟ, ชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ในเขต อำเภอเมือง, ชมความงามของวัดบางคลาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้คุณมาสัมผัสอีกมากมาย

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์
โทร. 056-221-811-2 โทรสาร 056-221-810
www.tourismnakhonsawan.org
www.facebook.com/TATNakhonsawan.Phichit/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว