งานเปิดตัว และแนะนำคณะกรรมการบริหาร “สมาคมเชฟเชียงใหม่”

สมาคมเชฟ เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน “เปิดตัวและแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเชฟเชียงใหม่ ชุดใหม่ ประจำปี 2561 – 2562”อันเนื่องจากความสำเร็จในการจัดตั้งสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานบริหารสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ โดยภายในงาน  เชฟฉลอง สักกะพลางกูร นายกสมาคมเชฟเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในงาน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมเป้าหมายของการบริหารสมาคมฯในปีบริหาร2561-2562นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวเป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มี ผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานอย่างคับคลั่ง ได้แก่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสมาชิกสมาคมโรงแรมฯ ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม คณะเชฟที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ ท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ สมาชิกสมาคมเชฟ เชียงใหม่ คณะกรรมการชมรมภัตตาคารและอาหาร การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

โดยการจัดตั้งสมาคมเชฟนั้น ได้มี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดในสายอาชีพ พัฒนาและส่งเสริมพ่อครัวแม่ครัวไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และทัดเทียมกับเชฟทั่วโลก หรือมีความเป็นสากล โดยร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนตามโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาชิก และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิก โดยมีสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิกและครอบครัว ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด และไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ

การที่มีพ่อครัว-แม่ครัว ผู้มีประสบการณ์จากหลายๆ ที่มารวมกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้ จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งกระผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เห็นว่าการรวมตัวกันเป็นสมาคมเช่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อรวบรวมเชฟมืออาชีพ ผู้ปรุงอาหาร ผู้ที่มีอาชีพในวงการอาหาร มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ ชุมชน สังคม จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , , ,