กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี จัดอาสาดูแลการจราจรหน้าเมญ่าฯ

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกสาธารณะ อำนวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกรินคำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ – เนตรนารีรวมถึงประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกสาธารณะ และฝึกความชำนาญด้านการจัดการจราจร รวมถึงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในเหตุการณ์สาธารณะภัย บริเวณหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เมื่อเย็นวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มอาสาสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางสโมสรลูกเสือได้จัดกลุ่มลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวอาสาสมัครไปปฎิบัติหน้าที่บริการส่วนรวมด้านการจราจรในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการศึกษา โดยเริ่มต้น ณ บริเวณสี่แยกรินคำ หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักย่านธุรกิจและการค้าที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนใช้ถนนรวมถึงขับขี่ยานพาหนะสัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และจะกระจายกำลังไปช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในบริเวณเขตเมืองและพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เยาวชน
คำค้น: , ,