โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่” 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2561 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ผอ.วรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น” โดยมี พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ “ การดูแลตัวเองในฤดูฝน สุขอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี ” ภายในกิจกรรม ได้มีการตอบข้อซักถามและนักเรียนได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม