“เซ็นทรัล แอร์พอร์ต” จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561” นำทีมโดย คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์การค้า และสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  กิจกรรมนี้ได้มีการจัดเป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆปี โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ สถานีตำรวจภูพิงค์ราชนิเวศ, หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่, สถานีดับเพลิงบ้านเด่น, สถานีดับเพลิงการท่าอากาศยาน เชียงใหม่,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่, หน่วย อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศูนย์พิงค์นคร) และผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า เข้าร่วมกว่า 1,300 คน พร้อมตอกย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของศูนย์การค้าฯ ให้สมกับเป็นศูนย์การค้าที่อยู่คู่เชียงใหม่มามากกว่า 22 ปี และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , , , , , ,