เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องโถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ผ่านมา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเด็น โดยกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูก-ขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง เป็น 1 ใน 6 ประเด็น ที่ให้จังหวัดปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นๆ รวงทั้งให้จังหวัดเตรียมการเพาะ/ขยายพันธุ์เอาไว้สำหรับในปีต่อไป จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 3 ครั้ง รวมต้นรวงผึ้งที่ปลูกทั้งสิ้น 210 ต้น

สำหรับ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ในวันนี้เป็นการปลูกครั้งแรก จำนวน 10 ต้น ปลูกที่ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ต้น และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ต้น กำหนดปลูกเป็นครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น และครั้งที่ 3 กำหนดปลูกในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปทำนุบำรุงต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ เพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโต ผลิดอกออกสีเหลืองสวยงามต่อไป
//////////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
2 กรกฎาคม 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,