มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้” โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุขเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ลานมังกรสวรรค์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: