มช. จัดปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า 7,000 คน แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา บริการ สวัสดิการ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ร่วมในพิธีฯ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม