พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วย คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ บรรยากาศตามวัดสำคัญต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเข้าวัดทำบุญ และร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก โดยขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล พร้อมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม