ปภ.เชียงใหม่ เตรียมการรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง แนะวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุทกภัย

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมการรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง โดยขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และหมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ แนะวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุทกภัย

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับมือกับสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงหน้าฤดูฝน โดยได้มีวิทยุแจ้งเตือนไปทั้ง 25 อำเภอ ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย รวมทั้งตรวจสอบกลุ่มเมฆฝนและปริมาณน้ำฝน มีการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 187 สถานี มีมิสเตอร์เตือนภัย 5,989 คน อปพร.25,891 และมีเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งเป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยระดับ 2 จำนวน 85 หมู่บ้านและระดับ 3 จำนวน 834 หมู่บ้าน และยังมีจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่อีก 108,567 คน เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที”

ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอและในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีพื้นที่ประสบภัย 14 อำเภอ แต่ในขณะนี้ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยไปแล้ว 4 อำเภอ คือ ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อยและจอมทอง รวม 13 ตำบล 167 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30,210 ครัวเรือน 87,759 คน บ้านเรือน 6 หลัง พื้นที่การเกษตร 50 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 1 รายจากเหตุอุทกภัย (เมื่อ 12 มิ.ย.61) ที่ บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย

ด้าน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 27 – 31 กรกฎาคมนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ เช่น พยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ หากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำในลำน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ให้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยทันท่วงที รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ตลอดจน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมนำกระสอบทราย มาจัดวางเป็นแนวคันกั้นน้ำ หากประเมินสถานการณ์แล้วสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง พ้นจากระดับน้ำท่วม และให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย ไม่เป็นเส้นทางไหลของน้ำหรือแนวดินถล่ม โดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะอาจถูกน้ำพัด ได้รับอันตราย ซึ่งขอให้ประชาชนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง
คำค้น: , ,