“บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” บัญชีสำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ

“บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” บัญชีสำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ ไม่มีค่าแรกเข้า และไม่มีค่ารักษาบัญชีรายปี

ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) เป็นมิติใหม่ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น

บัญชีเงินฝากพื้นฐานนี้ ธนาคารพาณิชย์จะไม่กำหนดทั้งวงเงินขั้นต่ำในการเปิดและคงบัญชีเงินฝากไว้ และผู้ฝากสามารถฝาก ถอน โอน โดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีได้ โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีเป็นพิเศษ

โดยธนาคารสามารถเริ่มให้บริการ บัญชีประเภทใหม่นี้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งในระยะแรกจะให้บริการสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ร่วมให้บริการ

รายละเอียดการแถลงข่าวและธนาคารที่ร่วมโครงการ https://bit.ly/2uYm17O

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: หุ้น - การเงิน
คำค้น: ,