จ.เชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอทุกอำเภอ มณฑลทหารบกที่ 33 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ท่านมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติของเรา

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดนิทรรศการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดแบ่งเป็นพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตอาสา 3 ประเภท ได้แก่ 1)จิตอาสาพัฒนา 2)จิตอาสาภัยพิบัติ 3)จิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งได้กิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม จำนวน 8 แห่ง โดยแสดงถึงผลงานของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม