กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสำนึกรักษ์โลก” ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสำนึกรักษ์โลก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี คุณเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คุณเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสำนึกรักษ์โลก จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 28 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต อีกทั้งเป็นการนำความรู้ ความถนัดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสร้างพื้นฐานและสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์และวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเรียนรู้การสร้างความสุขให้สัตว์ ในกิจกรรม Behind the zoo อย่างใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการทำความดีด้วยใจอีกทางหนึ่งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสนับสนุนให้ทุกคนทำความดีได้จากสิ่งรอบๆ ตัว และกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสำนึกรักษ์โลกนี้ได้มีตัวแทนจากครอบครัวรักษ์โลกที่ร่วมสมัครในกิจกรรมและผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ครอบครัว มาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ด้วย

และในเวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นอกจากนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดทั้งวัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม