การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา แบงก์ชาติจัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อสนับสนุนให้ภาคสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีบทบาทในการส่งต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ มากขึ้น

ในงานนี้มีการเปิดตัวโครงการสำคัญ 2 โครงการ ได้แก่

1. การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีและไม่มีค่ารักษาบัญชี พร้อมให้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

2. โครงการระบบบริจาคอิเลคทรอนิคส์ หรือ e-Donation ที่จะอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี

ติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวได้ที่ https://bit.ly/2uSMUKs
และสุนทรพจน์ของผู้ว่าการแบงก์ชาติ https://bit.ly/2zXZEp1

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: หุ้น - การเงิน
คำค้น: , , , ,