กาดสวนแก้วรวมใจ ปลูกป่า สร้างฝาย “คืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 10” @ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จัดกิจกรรมสำนึกรักป่าไม้ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 10” เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า สร้างฝาย ให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และการทำเกษตรกรรมของชุมชนให้ดีขึ้น และเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้มีน้องๆเยาวชนและผู้ปกครอง พนักงานจากอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว และแฟนเพจกาดสวนแก้ว ร่วมปลูกป่ากันอย่างคับคั่ง ซึ่งได้มีการสร้าง 2 ฝายใหญ่ 1 ผนังกั้นน้ำ และปลูกกล้าไม้ที่มีผลจำนวน 300 ต้น อาทิ ต้นขนุน ต้นฝรั่ง ต้นยอ ต้นหว้า ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา เพื่อเป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติ ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้เด็กๆและผู้เข้าร่วม ได้นั่งชิล เล่นน้ำ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มแห่งความสุขจากทุกๆคน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 61 บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,