UOB จัดกิจกรรรม “UOB Painting of the Year 9th” หนุนศิลปินสู่นานาชาติ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) แถลงการจัด “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)” ครั้งที่ 9 หนุนศิลปินสู่นานาชาติ พร้อมเชิญชวนศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าประกวด ณ TCDC จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

โดยภายในงานได้มีการร่วมพูดคุยเสวนาในหลากหลายแง่มุมศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญ และศิลปิน อาทิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ
  • คุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินไทยร่วมสมัยระดับแถวหน้า ผู้สร้างสรรค์ผลงาน “ศิลปะแนวจิตวิญญาณเชิงสัญลักษณ์” ที่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะระดับประเทศและในระดับสากล
  • คุณกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ ศิลปินผู้ชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสม้ครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 (ประเทศไทย)
  • คุณนิดา ภู่วนิชน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ซึ่งธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ในการจัด “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)” ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ประเภทมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นได้ทำตามความฝันในเส้นทางศิลปะ จึงได้ทำการเปิดเวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกวดฯ และเชิญชวนศิลปินไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และส่งงานเข้าประกวดในเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ การเดินทางไปร่วมงานระดับภูมิภาค ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่าย พบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สในส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม