เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายการตลาดบริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “รวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561” ของกลุ่มยุวชนประชาธิปไตยภาคเหนือ ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้บ้านเชียงใหม่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างให้กับทางจิตอาสา 200 คน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ถุงมือทาสี, ผ้าเย็น, น้ำดื่มบริสุทธิ์ และพัดคลายร้อน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ การสร้างพื้นที่อาหารของคนในเมือง การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากผลไม้อินทรีย์ การทาสี การทำความสะอาด และจัดมุมหนังสือ อีกทั้งยังมีการปลูกต้นไม้ของ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสร้างร่มเงาภายในศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เยาวชน
คำค้น: