เอไอเอส คว้ารางวัล การตลาดยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2018

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส เข้ารับรับรางวัล “Drive Award 2018 Excellent Marketing” รางวัลการตลาดยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จัดมอบโดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างโดดเด่น ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ตราสินค้า การสร้างความต่อเนื่องและแปลกใหม่ของแคมเปญการตลาด รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ตอกย้ำการเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี  คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล

เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider มีกลยุทธ์การทำการตลาดอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของลูกค้ามาโดยตลอด นั่นคือการทำการตลาดให้โดนใจและเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, ไอที - ยานยนต