เชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจําปี 61 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจําปี 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดกิจกรรม งานวันผู้บริจาค โลหิตโลก 2561 (World Blood Donor Day 2018) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตประจํา และสร้างเยาวชนให้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ อีกทั้งยังสร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการบริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ตลอดจน เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับ วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก นอกจากนี้ การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม อันหมายถึง การบริจาคโลหิตความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่มีการซื้อขายโลหิต จึงเป็นที่มาของคําขวัญวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในปีนี้ คือ Be there for someone else. Give blood. Share life ทุกชีวิตมี ความหมายให้โลหิต ให้ชีวิต ด้วยการนําเสนอเรื่องราวของผู้คนที่รอดชีวิตเพราะการได้รับโลหิตบริจาคเพื่อเป็นแรงกระตุ้น ให้ผู้บริจาคโลหิตประจํายังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้คนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้น บริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน

ทั้งนี้ ได้กําหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่มียอดผู้บริจาคโลหิตสูงสุด กิจกรรมการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต รวมถึงกิจกรรมการ แสดงอื่น ๆ และการแจกเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มา บริจาคโลหิตทุกคน

ด้าน นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตมากๆ ซึ่งในช่วงหน้าฝนหมู่โลหิตต่างๆ มักขาดแคลนสูง เพราะประชาชนเดินทางออกมาบริจาคโลหิตลำบาก โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ต่างอำภอ และในช่วงหน้าฝนจะมีโรคไข้เลือดออกระบาด จะเป็นต้องใช้เลือดเพื่อรักษาผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคเลือด หรือธารัสสีเมีย ซึ่งกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากคือ กรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป AB ส่วนกรุ๊ป B ยังเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17-70 ปี สามารถติดต่อขอบริจาคเลือดได้ โดยก่อนเดินทางให้เลือดขอให้บำรุ่งร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการรับประทานตับ ผักใบเขียว เลือด และนม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเหลืออีกหลายๆคนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,