สันทรายจับมือดอยสะเก็ด จัด Bike Chiangmai Thailand 2018 ปั่นจักรยานไปเขื่อนแม่กวง

อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอสันทราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “Bike Chiangmai Thailand 2018” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกันมากขึ้น สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยมี คุณอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่ามกลางนักปั่นที่เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

คุณอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย กล่าวว่า “งานปั่นจักรยาน Bike Chiangmai Thailand 2018 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกันมากขึ้น สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น”

“ทั้งนี้ ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ ภายใต้กิจกรรม Bike Chiangmai Thailand 2018 โดยใช้กีฬาเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ว่า Sport Tourism for all โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยใช้กีฬาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว” คุณอดุลย์ ฮวกนิล กล่าวเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรม “Bike Chiangmai Thailand 2018” โดยล็งเห็นว่าโครงการจัดการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระยะทาง 31 กิโลเมตร เป็นเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานที่น่าสนใจ ประกอบกับเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้น เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  โดยนักปั่นจักรยานจะได้ชมวิวทิวทัศน์และประสบการณ์การปั่นจักรยานกับเพื่อนต่างอำเภอกว่า 2,000 คัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, กีฬา, ท่องเที่ยว, สุขภาพ