สรุปผล “การแข่งขันเทควันโด IPECM TKD ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2018”

ผล “การแข่งขันเทควันโด IPECM TKD ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2018” ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกับชมรมเทควันโดสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการแข่งขันเทควันโด IPECM TKD ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2018 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และชิงถ้วยเกียรติยศของอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลาน Sky Hall ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว


นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้

รุ่นอายุ ชื่อสกุล ทีม/สโมสร
รุ่นอายุ 3-4 ปี ชาย เด็กชายศิวัช เกลี้ยงกลม SRD เทควันโด
รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย เด็กชายสุทาพงศ์ ตาเป็ง Phoenix Tkd
รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง เด็กหญิงกุลนาถ ทรงสิทธิ์ Phoenix Tkd
รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย เด็กชายปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ Phoenix Tkd
รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ Lion Fighter
รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง Smart TKD
รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เด็กหญิงลภัสรดา นันเปียง CCR เชียงราย
รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร Smart TKD
รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง เด็กหญิงวรพิชชา คงแก้ว HATSADIN TKD
รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย เด็กชายอานนท์ คำพินิจ Lion Fighter
รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล RDC
รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย นายภณชนก ฟองใจหวาน SRD เทควันโด
รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา ใจนาง HATSADIN TKD


ถ้วยคะแนนรวมประเภทต่อสู้
1. RDC ชนะเลิศคะแนนรวม
2. HATSADIN TKD รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1
3. Baile TKD รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2
4. SRD เทควันโด รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3
นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทพุ่มเซ่
ประเภท ชื่อสกุล ทีม/สโมสร
1. เดี่ยวชาย เด็กชายธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณกร CTR เชียงใหม่ริมปิง
2. เดี่ยวหญิง เด็กหญิงภรัณยา คำดี JEJU TKD THAILAND
3. พุ่มเซ่คู่ เด็กหญิงอภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ ปันทจักรยิมส์
เด็กชายนันธวัฒน์ กันธะ
4. พุ่มเซ่ทีม จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล ปันทจักรยิมส์
เนวพร ชัยยศ
พีรเดช ชิตมินทร์
5. ดาวรุ่งชาย เด็กชายณัฎฐวัฒน์ หวงสุวรรณกร CTR เชียงใหม่ริมปิง
เด็กชายนันธวัฒน์ กันธะ ปันทจักรยิมส์
เด็กชายอัลวาร อนันตพงศ์ CTR เชียงใหม่ริมปิง
6. ดาวรุ่งหญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยมงคล ปันทจักรยิมส์
เด็กหญิงณภาลักษณ์ เจริญทรัพย์ Tae Club Fighter
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองบพิตร Tae Club Fighter

ถ้วยคะแนนรวมประเภทร่ายรำ
1. CTR เชียงใหม่ริมปิง ชนะเลิศคะแนนรวม
2. ปันทจักรยิมส์ รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1
3. Tae Club รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กีฬา, เยาวชน
คำค้น: , , ,