สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา จัดงาน “พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารกรรมธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา จัดงาน “พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารกรรมธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา” และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ออกแบบเมืองให้เดินดี” โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียใหม่แกรนด์วิว

นายธนิต ชุมแสง ประธานกรรมการธิการ สถาปนิกผังเมืองล้านนา กล่าวว่า “บทบาทของกรรมธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา มีหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง ผ่านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานราชการ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะของสมาชิก รวมถึงการประสานงานความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, อสังหาริมทรัพย์
คำค้น: , ,