สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) จัดงาน “Agrinnovation 2018” สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) จัดงาน “Agrinnovation 2018” สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หันมาสนใจการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้าเกษตรในห้างค้าปลีก จ.เชียงใหม่ โดยมี อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยสินค้าเกษตรนวัตกรรม” จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จด้านนวัตกรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “การจัดงาน Agrinnovation 2018 ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่สอง ต่อจากพื้นที่ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยสินค้าเกษตรนวัตกรรม” โดยงานสัมมนาดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้รับทราบ และตระหนักรู้ถึงการนำสินค้าเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยเริ่มต้นจากการจุดประกายความคิดผ่านวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการตลาดออนไลน์ และประสบความสำเร็จในธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรวมทั้งคนรุ่นใหม่ ที่คิดจะพัฒนาหรือทำธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรใกล้ตัว โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเกษตร ที่ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งข้าว สมุนไพร และผลไม้ ดังนั้น รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรภายในประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “Thailand 4.0” โดยผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาต่อยอดผลผลิตเหล่านี้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทดแทนการปลูกและขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการขายที่เน้นปริมาณมาก แต่มูลค่าต่ำ หรือการทำมากได้น้อย อย่างเช่นที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมการตลาดยังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน “APi Roadshow” “มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ประกอบการมากกว่า 30 ร้านค้า ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ มาจัดแสดง และจำหน่ายให้ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

“หลังจากจัดกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบัน APi จะไปจัดงาน “Agrinnovation 2018” ที่ภาคใต้ ณ จ.สงขลาต่อไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้ง มีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย” คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ โทร. 02-547-4744 ถึง 86 ต่อ 4044, 4047 หรือ http://facebook.com/APiinspire และอีเมลล์ APiinspire@gmail.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, ไอที - ยานยนต