“ยูนิเซฟ” จับมือเซ็นทรัล ทำโครงการ #EatPlayLove โรดโชว์ให้ความรู้เรื่องเด็กปฐมวัย

          บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรักเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกต้องเชียงใหม่ พบกันในวันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่        

โดยแคมเปญ #EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก จัดขึ้นภายใต้ โครงการ Central-UNICEF Together For Every Child ปี 2 (เซ็นทรัล ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ เอเวอร์รี่ ไชลด์ ปี 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงปฐมวัย วิธีการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการง่ายๆ โดยเน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก อันได้แก่ โภชนาการที่ดี การเล่น และความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งเป็นสามปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ และวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรูปแบบของงานเอ็กซ์โป#EatPlayLove สัญจรไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดปี 2561 ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤศจิกายน 2561เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยกลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย ภาคสังคม ภาคธุรกิจ หันมาลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป ในงานพบความสนุกมากมาย อาทิ บูธห้องอาหาร ที่สื่อถึงการทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ, บูธสนามเด็กเล่นที่สื่อถึงการสร้างความสุขให้สมวัยจากการละเล่น และบูธหมีฮักเพื่อแสดงถึงการแสดงความรักด้วยการกอด เป็นต้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการให้ความรักและการดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธีกับแคมเปญ#EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก โดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ติดตามข้อมูลได้ที่ www.centralgroup.com                               และwww.unicef.or.th/eatplaylove

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เยาวชน
คำค้น: , , , , , ,