ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 ก.ค.นี้

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป ทาง www.cmru.run

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี, ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ประธานฝ่ายแพทย์และพยาบาล / คณะกรรมการฝ่ายเส้นทางการแข่งขัน ร่วมผู้แถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับ โครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” จัดขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน และศิษย์เก่า ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร รุ่นอายุ 20 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 700 บาท (รับสมัครจำนวน 1,000 คน) นักวิ่งจะได้เสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัล, เบอร์วิ่ง, ชิพจับเวลา และเสื้อ Finisher 2) Mini Marathon ระยะทาง 10.5 ระยะทาง รุ่นอายุ 15 – 19 ปี, 20 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ขึ้นไป ค่าสมัครจำนวน 400 บาท (รับสมัครจำนวน 2,000 คน) ซึ่งนักวิ่งจะได้เสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัล, เบอร์วิ่ง, ชิพจับเวลา และเสื้อ Fun Run 3) ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัคร 450 บาท (รับสมัคร 2,000 คน) นักวิ่งจะได้เสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัล, เบอร์วิ่ง, ชิพจับเวลา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีประเภท Charity เลือกระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร 2,000 บาท นักวิ่งจะได้เสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล ทั้ง 3 แบบ นักวิ่งจะได้เสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัล, เบอร์วิ่ง, ชิพจับเวลา

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินโครงการอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สมัครได้ทาง www.cmru.run หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/CMRUHalfMarathon/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885395 -6

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,