มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทานให้แก่ผู้สนใจ และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ 9 ชั่วโมงติด ที่จะเผยแผ่ธรรมโดย พระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) เจ้าอาวาสวัดละหาร นนทบุรี, พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) สำนักปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง และพระศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุก จังหวัดตราด

พบกันวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 500 ท่านแรกรับข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล ที่สำคัญงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมดีๆแบบนี้ จัดโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, บริษัท โอเคแมส จำกัด และบริษัท ออล์พีอาร์ จำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @Okmass
#มหกรรมเทศนาธรรม #มีเทศน์มีทอล์คปีที่7 #Okmass #พระมหาสมปอง #พระพยอม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: