ชวนช้อป “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง, กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการตลาดประชารัฐ ชวนชมงาน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” เพื่อเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ และพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานพบกับสินค้าทางการเกษตรเพื่อสุขภาพมากมาย อาทิ ผักปลอดสารพิษ, ข้าวกล้อง, ผลไม้, สินค้าเกษตรแปรรูป, อาหารเพื่อสุขภาพ และอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 บริเวณ ชั้น 1 ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: