จ.เชียงใหม่ ซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และเดินถล่ม เตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และเดินถล่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า 500 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยสาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการซักซ้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มอำเภอ และนำสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 มากำหนดเป็นสถานการณ์สมมุติ สำหรับการฝึกในครั้งนี้ได้ฝึกการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำผลการฝึกในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข แผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง
คำค้น: , , , , ,